Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Poistenie nehnuteľnosti

Uzavrite poistenie nehnuteľnosti a/alebo domácnosti a zodpovednosti za škodu v priebehu pár minút cez našu poistnú kalkulačku poistenia nehnuteľností a domácností.

Predmetom poistenia môže byť:

  • rodinný dom
  • byt
  • rekreačná budova, chata
  • nebytový priestor
  • vedľajšie stavby
  • garáž

Miesto poistenia sa v poistnej zmluve uvádza adresou alebo číslom parcely (a katastrálnym územím).

Dôležité je správne stanoviť poistnú sumu nehnuteľnosti. Vo väčšine prípadov podľa zadaných parametrov poisťovňa určí (odporučí) minimálnu poistnú sumu nehnuteľnosti, no klient si ju môže podľa svojho uváženia (a možnosti poistného produktu) upraviť. Treba však myslieť na to, aby nedošlo k podpoisteniu.

V dnešných časoch stále veľa ľudí nemá poistenie svojej nehnuteľnosti. Tí, čo ju financujú hypotékou, sú do poistenia nehnuteľnosti donútení bankou. No vo veľa prípadoch vyberajú najužší rozsah krytia, čo sa neskôr v prípade škodovej udalosti môže vypomstiť. Často ani nevieme, proti akým rizikám sme poistení.