Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Poistenie domácnosti

Uzavrite poistenie nehnuteľnosti a/alebo domácnosti a zodpovednosti za škodu v priebehu pár minút cez našu poistnú kalkulačku poistenia nehnuteľností a domácností.

Poistením domácnosti sú poistené všetky hnuteľné veci, ktoré tvoria zariadenie nehnuteľnosti a slúžia na prevádzku domácnosti alebo uspokojovanie potrieb členov domácnosti. Jedná sa o:

  • bežné veci (nábytok, odevy, obuv, hudobné nástroje...)
  • elektronické a optické prístroje
  • športové potreby
  • cennosti
  • umelecké diela a starožitnosti
  • cudzie veci
  • domáce zvieratá
  • elektromotory
  • stavebné súčasti